The Expedition

Sedan urminnes tider har överlevnadsinstinkten och kunskap om naturen och
den miljö vi vistas i varit grunden för människans utveckling. Våra
möjligheter att överleva har byggt på förmågan att anpassa oss till olika
miljöer.

Pris: Pris enligt offert
Tidsåtgång: 12-36 timmar
Antal deltagare: 10-40

Plats: På vår äventyrsö Stora Löknäsholmen eller annan plats. Vi har ett flertal passande platser där denna aktivitet går att genomföra – I Sverige och utomlands.

klicka här för att begära en offert

Description

Sedan urminnes tider har överlevnadsinstinkten och kunskap om naturen och
den miljö vi vistas i varit grunden för människans utveckling. Våra
möjligheter att överleva har byggt på förmågan att anpassa oss till olika
miljöer.

Under Expeditionen kommer ni som deltagare att ställas inför en rad olika
utmaningar och problem som ska lösas. Ni ska fördela arbetsuppgifterna bland
deltagarna utefter intresse och kompetens, bygga ert eget läger, anskaffa material,
strukturera upp utrustning, verktyg och material, bygga kokplats, laga mat, hitta
vatten, bygga latrin m.m.
Gruppen skall även lösa uppgifter såväl fysiska som kluriga. Vi kommer också att gå
igenom de grundläggande momenten eld, vatten, skydd och föda.
Expeditionen kommer att sätta de olika teamens samarbetsförmåga, kreativitet,
kommunikationsförmåga och fysik på prov.

Exempel på aktiviteter:

Hinderbana: En utmanande hinderbana som ställer krav på teamets fysik och tävlingsinstinkt.

The Problem: Kluriga problem som ska lösas av teamet gemensamt.

Military Kayak: Paddling i öppen 2-mans kajak. Teamet utser två paddlare som skall
paddla ut till en boj och lösa uppgiften som finns där.

Skytte: Traditionella skyttegrenar som bågskytte och blåsrör.

Survival Skills: Olika övningar i linje med temat; Göra upp eld, bära bår på tid, tyda
naturens tecken, provsmaka vilda växter och namnge dem.